ANĐELI

Veliki izbor za dekoraciju doma.

Gotovo da nema djeteta kojem u djetinjstvu baka, teta, mama nije recitirala ili ga učila molitvu Anđelu čuvaru. Prije spavanja, ili pri ustajanju…

Anđeli su čisti duhovi, savršena stvorenja Božja, obdareni razumom i slobodnom voljom.

Oni su  konkretna Božja stvorenja koja kroz svu vječnost slave svoga Stvoritelja i izvršavaju njegove naume.